Zaproszenie do udziału w projekcie

Wojewódzki  Ośrodek Adopcyjny Filia w Częstochowie informuje, że w ramach realizacji projektu ,,Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oferuje wsparcie dla:

  • dzieci zakwalifikowanych do przysposobienia,
  • zakwalifikowanych kandydatów na rodziców adopcyjnych,
  • dzieci przysposobionych,
  • rodziców adopcyjnych,
  • rodziców biologicznych, rozważających zamiar oddania dziecka do adopcji.

Osoby zainteresowane w zależności od potrzeb będą mogły skorzystać z m.in.:

  • Diagnozy, rehabilitacji i terapii psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci zakwalifikowanych do adopcji oraz już przysposobionych,
  • Poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego dla rodziców adopcyjnych,
  • Turnusu rehabilitacyjnego dla rodziny adopcyjnej,
  • Dodatkowych szkoleń i warsztatów dla kandydatów na rodziców adopcyjnych,
  • Wsparcia psychologiczno – pedagogicznego dla rodziców rozważających oddanie dziecka do adopcji.

 

Osoby zainteresowane mogą uzyskać dodatkowe informacje pod numerem telefonów:

  • tel.: 34 361 49 11, 34 324 47 55,