Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny filia w Częstochowie zaprasza na spotkania grupy wsparcia dla rodzin adopcyjnych

Grupa wsparcia dla rodziców adopcyjnych ma na celu wspieranie i integrowanie oraz psychoedukację zawiązanych rodzin adopcyjnych. Spotkania dają możliwość rozwijania umiejętności wychowawczych, rozwiązywania bieżących problemów, jak również wzajemnego wsparcia w sytuacjach trudnych. Źródłem pomocy jest grupa, której uczestnicy dzielą się swoimi emocjami i refleksjami oraz wymieniają doświadczeniami związanymi z przysposobieniem dziecka. Podejmowane przez prowadzących zagadnienia wypływają z bieżących potrzeb rodzin i zgłaszanych przez nie oczekiwań.

Grupy wsparcia odbywają się raz w miesiącu w Wojewódzkim Ośrodku Adopcyjnym filia w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 17 b. Wszystkie spotkania odbywać się będą w poniedziałki w godzinach od 16 do 18, poniżej harmonogram spotkań na najbliższe miesiące 2016 roku:

  • 11.01.2016 r.
  • 15.02.2016 r.
  • 14.03.2016 r.
  • 11.04.2016 r.
  • 09.05.2016 r.
  • 06.06.2016 r.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail w celu potwierdzenia uczestnictwa w grupie wsparcia:

  • tel.: 34 361 49 11, 34 324 47 55, e-mail: osrodek@adopcje.czest.pl

W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do dyspozycji. Prowadzące grupę wsparcia: Małgorzata Dominik, Paulina Wróblewska