Pomoc dla kobiet w ciąży


Jeśli jesteś w nieoczekiwanej ciąży i nie wiesz czy będziesz mogła wychowywać dziecko, pamiętaj:

• Możesz zgłosić się do Ośrodka Adopcyjnego, jeszcze w trakcie ciąży.

Otrzymasz wsparcie i pomoc psychologiczno – pedagogiczną. Wraz z pracownikami Ośrodka będziesz miała czas, aby zastanowić się nad swoją sytuacją życiową i rozważyć możliwości wyjścia z sytuacji, w której się znalazłaś.

• Możesz po porodzie w szpitalu skontaktować się z Ośrodkiem Adopcyjnym.

Po porodzie możesz opuścić szpital i pozostawić tam dziecko. Ty będziesz mogła podjąć procedurę powierzenia dziecka do adopcji. Pracownicy ośrodka adopcyjnego pomogą Ci załatwić sprawy formalno – prawne. Możesz też ponownie rozważyć możliwość przejęcia opieki nad dzieckiem.

Zrzeczenie – tak popularnie mówi się o oddaniu dziecka do adopcji. Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym (art. 119 § 1 k.r.o) to wyrażenie zgody przez rodziców biologicznych na przysposobienie dziecka bez wskazywania osoby przysposabiającego. Zrzeczenia dokonuje się przed Sędzią Sądu Rodzinnego. Zgodę na adopcję dziecka można wyrazić najwcześniej 43 dni po jego urodzeniu (6 tygodni). Należy mieć przy sobie dowód osobisty i akt urodzenia dziecka.

• Możesz pozostawić dziecko w „oknie życia” dając mu szansę na przeżycie, a w przyszłości na znalezienie dla niego rodziny. „Okno życia” to miejsce, w którym matka może anonimowo zostawić nowo narodzone dziecko, nie narażając go na niebezpieczeństwo – dziecko trafia do szpitala na oddział noworodków, gdzie przechodzi badania, a o jego dalszym losie decydują sąd i ośrodek adopcyjny.