O nas


Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Filia w Częstochowie prowadzi działalność diagnostyczno-konsultacyjną, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka.

Naszym podstawowym działaniem jest zapewnienie opieki zastępczej dzieciom (z uregulowaną sytuacją prawną), które tej opieki potrzebują, poprzez znalezienie im rodziny adopcyjnej.

Ponadto do naszych zadań należy:

  • pozyskiwanie kandydatów na rodziny adopcyjne
  • szkolenie kandydatów na rodziny adopcyjne
  • opieka i wsparcie pedagogiczno – psychologiczne dla dzieci i rodziców adopcyjnych
  • opieka i wsparcie pedagogiczno – psychologiczne dla kobiet ciężarnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej