Broszura informacyjna „Nieoczywista oczywista miłość”

Zapraszamy do zapoznania się z historiami naszych rodzin adopcyjnych, które zechciały podzielić się swoimi doświadczeniami. Mamy nadzieję, że ich słowa będą zachętą do rozważań na temat adopcji i pomogą w podjęciu decyzji o przysposobieniu tym, którym do tej pory brakowało na to odwagi.